Harmonogram přednášek 17DBMSH (semestr B172)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 9. 3. 2018 13:00 5 KL:K-331 Úvodní přednáška – jak přistupovat k biostatistice. Základní myšlenky teorie pravděpodobnosti; náhodná veličina a její popis, kvantily doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
2 20. 4. 2018 13:00 5 KL:K-331 Základní východiska induktivní statistiky, bodové a intervalové odhady, filozofie testování hypotéz, p-value, úvahy o velikosti výběru doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
3 27. 4. 2018 13:00 5 KL:K-331 Úvod do Bayesovských metod. Intervalový odhad parametru v Bayesovské statistice doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
4 11. 5. 2018 13:00 5 KL:K-331 Úvod do náhodných procesů. Markovovy procesy. doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
Celkem 20