Harmonogram cvičení 17PBIMS (semestr B172)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 20. 2. 2018 12:00 2 KL:A-120 (501) Úvod do cvičení. Motivace ke studiu Modelování a simulací. Opakování prerekvizit. Seznámení s prostředím SIMULINK. Demonstrace grafického programování na jednoduchých matematických modelech bakteriálního růstu a fyziologického systému. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
2 1 27. 2. 2018 12:00 2 KL:A-120 (501) Biokybernetika. Fyziologické řízení. Sestavení modelu a linearizace. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
3 1 6. 3. 2018 12:00 2 KL:A-120 (501) Modely jednodruhových populací - spojitý Malthusův model. Analýza. Experimenty s parametry modelu v prostředí MATLAB-Simulink. Implementace časového zpoždění do modelů jednodruhových populací. Diskrétní Malhusův a logistický model. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
4 1 13. 3. 2018 12:00 2 KL:A-120 (501) Diskrétní model jednodruhové populace s věkovou strukturou - Leslieho model, simulace a analýza v prostředí Simulink. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
5 1 20. 3. 2018 12:00 2 KL:A-120 (501) Modely dvoudruhových populací. Model dravec - kořist; návrh, simulace a analýza v prostředí Simulink. Model dravec - kořist se zpožděním.Určení rovnovážných stavů a stability. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
6 1 27. 3. 2018 12:00 2 KL:A-120 (501) Epidemiologické modely. Model SIR; návrh struktury, simulace v prostředí Simulink, analýza modelu. Model SIR s přenašeči a vakcinací. Křížový model - model šíření AIDS. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
7 1 3. 4. 2018 12:00 2 KL:A-120 (501) Kompartmentové modely. Farmakokinetika Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
8 1 10. 4. 2018 12:00 2 KL:A-120 (501) Identifikace parametrů. Optimalizace. Metoda nejmenších čtverců. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
9 1 17. 4. 2018 12:00 2 KL:A-120 (501) Citlivostní analýza. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
10 1 24. 4. 2018 12:00 2 KL:A-120 (501) Písemné přezkoušení. Zadání týmových projektů. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
11 1 1. 5. 2018 12:00 0 KL:A-120 (501) Státní svátek. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
11 1 3. 5. 2018 12:00 2 KL:A-120 (501) Náhrada výuky ve čtvrtek. Návrh řešení týmových projektů. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
12 1 8. 5. 2018 12:00 0 KL:A-120 (501) Státní svátek. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
13 1 15. 5. 2018 12:00 2 KL:A-120 (501) Návrh řešení týmových projektů. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
14 1 22. 5. 2018 12:00 2 KL:A-120 (501) Prezentace týmových projektů. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
Celkem 26