Harmonogram přednášek 17DBPBI (semestr B181)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 8. 10. 2018 17:00 2 KL:B-137 Úvod do biomedicínského inženýrství prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
2 1 15. 10. 2018 17:00 2 KL:B-137 Současný stav a aktuální trendy v mikrovlnné diagnostice a terapii prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.
3 1 22. 10. 2018 17:00 2 KL:B-137 Biomechanika pletence ramenního kloubu a využití IMU senzorů prof. RNDr. Matej Daniel, PhD.
4 1 29. 10. 2018 17:00 2 KL:B-137 Chytré nanostruktury pro biomedicínské aplikace prof. Ing. Anton Fojtík, CSc.
5 1 5. 11. 2018 17:00 2 KL:B-137 HTA - hodnocení zdravotnických technologií doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
6 1 12. 11. 2018 17:00 2 KL:B-137 Nové požadavky na výzkumné studie a publikace zahrnující klinický výzkum prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
7 1 19. 11. 2018 17:00 2 KL:B-137 Optické metody pro diagnostiku v medicíně prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc.
8 1 26. 11. 2018 17:00 2 KL:B-137 Funkční zobrazování mozkové aktivity prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D.
9 1 3. 12. 2018 17:00 2 KL:B-137 Aplikace laserových tenkých vrstev v lékařství na FBMI ČVUT prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.
10 1 10. 12. 2018 17:00 2 KL:B-137 Možnosti využití mapování a modelování elektrického pole srdce v kariologické diagnostice doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
11 1 17. 12. 2018 17:00 2 KL:B-137 Využití biotelemetrických systémů v medicíně doc. Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.
12 1 7. 1. 2019 17:00 2 KL:B-137 Elektromagnetické záření a jeho využití v medicíně prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
13 1 14. 1. 2019 17:00 2 KL:B-137 Trendy v zobrazování magnetickou rezonancí doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
Celkem 26