Harmonogram přednášek 17PBIZLN (semestr B182)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 20. 2. 2019 16:00 2 KL:B-433 Základy práva a správního procesu. Princip a zásady zdravotnické legislativy. prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
3 1 6. 3. 2019 16:00 2 KL:B-433 Medicínské právo - zákon o zdravotních službách, etika v medicíně Ing. Vojtěch Kamenský, Ph.D.
5 1 20. 3. 2019 16:00 2 KL:B-433 Informovaný souhlas, GDPR ve zdravotnictví. Ing. Vojtěch Kamenský, Ph.D.
7 1 3. 4. 2019 16:00 2 KL:B-433 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a s tím související předpisy.Zákon o veřejném zdravotním pojištění a s tím související předpisy. Ing. Vojtěch Kamenský, Ph.D.
9 1 17. 4. 2019 16:00 2 KL:B-433 Zákon o zdravotnických prostředcích 268/2014 Sb. Specifika SW ve zdravotnictví. Ing. Vojtěch Kamenský, Ph.D.
11 1 2. 5. 2019 16:00 2 KL:B-433 Zákon o veřejných zakázkách. Akreditace a certifikace z pohledu nemocnice, MetrologieZákon o veřejných zakázkách. Akreditace a certifikace z pohledu nemocnice, Metrologie. Právní odpovědnost při výkonu zdravotnického povolání Ing. Vojtěch Kamenský, Ph.D.
13 1 15. 5. 2019 16:00 2 KL:B-433 Rektorský den
Celkem 14