Harmonogram přednášek 17PBIBIF (semestr B191)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 25. 9. 2019 8:00 2 KL:B-520 Úvod do bioinformatiky, práce s bioinformatickými řetězci Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
2 1 2. 10. 2019 8:00 2 KL:B-520 Úvod do bioinformatiky, biologie buňky, struktura DNA a proteinů Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
3 1 9. 10. 2019 8:00 2 KL:B-520 Studium DNA a genomů - manipulace s DNA a mapování. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
4 1 16. 10. 2019 8:00 2 KL:B-520 Struktura DNA a RNA 2. Projekt Human genome. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
5 1 23. 10. 2019 8:00 2 KL:B-520 Co je to homologie a algoritmické zarovnávání sekvencí. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
6 1 30. 10. 2019 8:00 2 KL:B-520 Zarovnání proteinů (Protein alignment), PAM matice. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
7 1 6. 11. 2019 8:00 2 KL:B-520 DotPlot, BLOSUM matice. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
8 1 13. 11. 2019 8:00 2 KL:B-520 Vyhledávání v bioinformatických databázích, algoritmus BLAST. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
9 1 20. 11. 2019 8:00 2 KL:B-520 Vícenásobné zarovnání (Multiple sequence alignment). Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
10 1 27. 11. 2019 8:00 2 KL:B-520 Fylogenetické stromy, fylogenetická analýza. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
11 1 4. 12. 2019 8:00 2 KL:B-520 Strukturní bioinformatika - metody predikce 2D a 3D struktur. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
12 1 11. 12. 2019 8:00 2 KL:B-520 Strukturní bioinformatika 2 - homologní modelování a algoritmy. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
13 1 18. 12. 2019 8:00 2 KL:B-520 Statistická bioinformatika a její aplikace. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
14 1 8. 1. 2020 8:00 2 KL:B-520 Rezerva. Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
Celkem 28