Harmonogram cvičení 17VRKD (semestr B191)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
3 1 10. 10. 2019 14:00 2 KL:B-537 Význam komunikace pro jedince. Úvod do praktické psychologie, osobnost, chování, vývoj chování v životě jedince, role předsudků. Ing. Ivo Květ, CSc.
4 1 17. 10. 2019 14:00 2 KL:B-537 Modely komunikace. Stabilita komunikace. Komunikační poruchy. Manipulativní techniky. Ing. Ivo Květ, CSc.
5 1 24. 10. 2019 14:00 0 KL:B-537 Cvičení odpadá - nahrazeno 31.10. a 7.11. Ing. Ivo Květ, CSc.
6 1 31. 10. 2019 14:00 3 KL:B-537 Základy prezentace. Obsah a forma. Role přípravy, dynamika a struktura prezentace. Rétorické styly a chyby. Ing. Ivo Květ, CSc.
7 1 7. 11. 2019 14:00 3 KL:B-537 Vedeni dialogů, aktivní naslouchání, empatie, kladení otázek Ing. Ivo Květ, CSc.
8 1 14. 11. 2019 14:00 2 KL:B-537 Zpětná vazba, pochvala a kritiky. Jak postupovat a jak je přijímat. Sandvičová metoda. Ing. Ivo Květ, CSc.
9 1 21. 11. 2019 14:00 2 KL:B-537 Carnegieho komunikační návody. Salterovy asertivní postupy. Ing. Ivo Květ, CSc.
10 1 28. 11. 2019 14:00 0 KL:B-537 Cvičení odpadá - nahrazeno 5.12 a 12.12. Ing. Ivo Květ, CSc.
11 1 5. 12. 2019 14:00 3 KL:B-537 Konfliktní situace a jich řešení. Praktické příklady. Zvládání námitek a argumentace.. Etika komunikace. Rogersův soulad prožívaného a komunikovaného. Ing. Ivo Květ, CSc.
12 1 12. 12. 2019 14:00 3 KL:B-537 Coveyho etika charakteru. Písemné dovednosti. Psaní obchodních dopisů. Jak a co číst? Význam četby. Ing. Ivo Květ, CSc.
13 1 19. 12. 2019 14:00 2 KL:B-537 Specifika elektronické komunikace. E-mail, chat, sociální sítě. Ing. Ivo Květ, CSc.
14 1 9. 1. 2020 14:00 2 KL:B-537 Shrnutí. Význam správné komunikace pro úspěch v životě absolventa VŠ. Ing. Ivo Květ, CSc.
Celkem 24