Harmonogram přednášek F7PMSPIZ (semestr B192)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 17. 2. 2020 16:00 2 KL:B-230 Úvod do předmětu. Osnova odborného textu. Abstrakt. Tvorba abstraktu BP. Ing. Veronika Ráfl Huttová
2 24. 2. 2020 16:00 2 KL:B-230 Význam a členění úvodu. Přehled současného stavu. Kontrola abstraktů, vyhodnocení, nejčastější chyby. prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
3 2. 3. 2020 16:00 2 KL:B-230 Informační zdroje; druhy, aktuálnost a kvalita. Citační databáze a digitální knihovny. Publikační proces odborného článku, recenzní řízení, peer review. Impact factor. Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
4 9. 3. 2020 16:00 2 KL:B-230 Metody. Typy studií. Příprava experimentu – náležitosti. – informovaný souhlas a karta probanda. Etická komise. prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
5 16. 3. 2020 16:00 2 KL:B-230 Smysl a význam citování pramenů. Publikační etika; plagiátorství; autorský zákon. Způsob citování, parafráze a přímá citace; citační styly; citační manažery. Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
6 23. 3. 2020 16:00 2 KL:B-230 Typografie a typografická pravidla - numerická typografie, matematická sazba. Stylistika; zásady psaného projevu. Ing. Veronika Ráfl Huttová
7 30. 3. 2020 16:00 2 KL:B-230 Výsledky. Obrázky a grafy. Schémata. Tabulky. Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
8 6. 4. 2020 16:00 2 KL:B-230 Věda, výzkum. Základní a aplikovaný výzkum. Granty a grantové agentury. Grantová přihláška. Diskuze a závěr. Prezentace a zásady mluveného projevu. Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
9 13. 4. 2020 16:00 0 KL:B-230 [Výuka odpadá - Velikonoční pondělí]
10 20. 4. 2020 16:00 1 KL:B-230 Zápočtový test. Ing. Jakub Ráfl, Ph.D., Ing. Veronika Ráfl Huttová
Celkem 17