Harmonogram přednášek 17PBBMFJ (semestr B201)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 24. 9. 2020 12:00 2 KL:B-435 Úvod do numerického modelování doc. Ing. David Vrba, Ph.D.
3 1 8. 10. 2020 12:00 2 KL:B-435 Simulace elektrického a magnetického pole pro statické a quasi-statické aplikace (AC/DC Modul), výpočet rozložení elektrického pole v okolí elektrod kardiostimulátoru a elektrochirurgického přístroje. doc. Ing. David Vrba, Ph.D.
5 1 22. 10. 2020 12:00 2 KL:B-435 Tvorba virtuálních modelů ze snímků MRI a CT v programu Mimics. doc. Ing. David Vrba, Ph.D.
7 1 5. 11. 2020 12:00 2 KL:B-435 Simulace elektromagnetického pole (RF Modul), návrh a modelování vysokofrekvenčních zařízení. doc. Ing. David Vrba, Ph.D.
9 1 19. 11. 2020 12:00 2 KL:B-435 Modelování akustického vlnění (Acoustics Modul) a strukturální mechaniky (přednášející Ing. Matouš Lorenc, Humusoft) doc. Ing. David Vrba, Ph.D.
11 1 3. 12. 2020 12:00 2 KL:B-435 Metoda konečných prvků doc. Ing. David Vrba, Ph.D.
13 1 17. 12. 2020 12:00 2 KL:B-435 Modelování proudění tekutin (CFD) doc. Ing. David Vrba, Ph.D.
Celkem 14