Harmonogram přednášek F7KMSVZ1 (semestr B201)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
9 1 7. 11. 2020 8:00 4 IKEM Pojetí zdraví - současná definice. Výklad základních pojmů – nemoc, zdraví, holistický přístup ve zdravotnictví. Ochrana veřejného zdraví, Pracovní a posudkové lékařství. Neinfekční a infekční epidemie moderní civilizace, možnosti prevence. prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
9 1 7. 11. 2020 12:30 4 IKEM Legislativní úprava oblasti zdravotnictví. Hygiena životního prostředí, Hygiena společného stravování, Ochrana veřejného zdraví, CBRN. Odškodňování úrazů a nemocí v ochraně veřejného zdraví. MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA
Celkem 8