Harmonogram přednášek F7PMSVZ1 (semestr B201)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1. 10. 2020 16:00 4 KL:K-330 Pojetí zdraví - současná definice. Výklad základních pojmů – nemoc, zdraví, holistický přístup ve zdravotnictví MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA
3 15. 10. 2020 16:00 4 KL:K-330 Ochrana veřejného zdraví, Pracovní a posudkové lékařství, základní definice pojmů, nemocí z povolání a pracovních úrazů. Nároky pracovního prostředí IZS MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA
5 29. 10. 2020 16:00 4 KL:K-330 Neinfekční epidemie moderní civilizace, možnosti prevence MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA
7 12. 11. 2020 16:00 4 KL:K-330 Infekční epidemie moderní civilizace, možnosti prevence MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA
9 26. 11. 2020 16:00 4 KL:K-330 Legislativní úprava oblasti zdravotnictví MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA
11 10. 12. 2020 16:00 4 KL:K-330 Hygiena životního prostředí, Hygiena společného stravování, Ochrana veřejného zdraví, CBRN MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA
13 7. 1. 2021 16:00 4 KL:K-330 Odškodňování úrazů a nemocí v ochraně veřejného zdraví MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA
Celkem 28