Harmonogram přednášek 17PBIBS (semestr B202)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 16. 2. 2021 8:00 2 KL:B-720 Motivační přednáška. Determinismus a náhodnost. Podmíněná pravděpodobnost a Bayesova věta. Ing. Hana Děcká
2 23. 2. 2021 16:00 2 KL:B-720 Náhodná veličina a její distribuční funkce. Ing. Hana Děcká
3 2. 3. 2021 16:00 2 KL:B-720 Diskrétní rozdělení. Ing. Hana Děcká
4 9. 3. 2021 16:00 2 KL:B-720 Diskrétní náhodné vektory, podmiňování a nezávislost. Ing. Hana Děcká
5 16. 3. 2021 16:00 2 KL:B-720 Spojité rozdělení. Ing. Hana Děcká
6 23. 3. 2021 16:00 2 KL:B-720 Náhodné vektory, číselné charakteristiky, funkce náhodných veličin. Ing. Hana Děcká
7 30. 3. 2021 16:00 2 KL:B-720 Úloha matematické statistiky. Populace a výběr. Ing. Hana Děcká
8 6. 4. 2021 16:00 2 KL:B-720 Odhady parametrů. Ing. Hana Děcká
9 13. 4. 2021 16:00 2 KL:B-720 Teorie testování statistických hypotéz. Testy (Z, T) o střední hodnotě normálního rozdělení. Ing. Hana Děcká
10 20. 4. 2021 16:00 2 KL:B-720 Testy hypotéz v normálním rozdělení II. Ing. Hana Děcká
11 27. 4. 2021 16:00 2 KL:B-720 Neparametrické testy. Ing. Hana Děcká
12 4. 5. 2021 16:00 2 KL:B-720 Chi-kvadrát test dobré shody. Testy o typu rozdělení (testy normality). Ing. Hana Děcká
13 11. 5. 2021 16:00 2 KL:B-720 Analýza rozptylu. Ing. Hana Děcká
14 18. 5. 2021 16:00 2 KL:B-720 Zásady plánování pokusů. Ing. Hana Děcká
Celkem 28