Harmonogram cvičení 17PBIBS (semestr B202)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 16. 2. 2021 9:00 2 KL:B-420 Popisná statistika. Kombinatorické úlohy, klasická a geometrická pravděpodobnost. Ing. Anna Horňáková, Ph.D.
2 1 23. 2. 2021 18:00 2 KL:B-420 Podmíněná pravděpodobnost a Bayesova věta. Ing. Anna Horňáková, Ph.D.
3 1 2. 3. 2021 18:00 2 KL:B-420 Diskrétní veličina (pravděpodobnostní a distribuční funkce, parametry). Ing. Anna Horňáková, Ph.D.
4 1 9. 3. 2021 18:00 2 KL:B-420 TEST1: Diskrétní náhodné vektory, podmíněné a marginální rozdělení. Ing. Anna Horňáková, Ph.D.
5 1 16. 3. 2021 18:00 2 KL:B-420 Spojitá veličina hustota a distribuční funkce, parametry. Ing. Anna Horňáková, Ph.D.
6 1 23. 3. 2021 18:00 2 KL:B-420 Veličina s normálním rozdělením (hustota a distribuční funkce, parametry). Ing. Anna Horňáková, Ph.D.
7 1 30. 3. 2021 18:00 2 KL:B-420 Spojité náhodné vektory. Podmíněné a marginální rozdělení. Ing. Anna Horňáková, Ph.D.
8 1 6. 4. 2021 18:00 2 KL:B-420 TEST 2: Bodové odhady v normálním rozdělení. Ing. Anna Horňáková, Ph.D.
9 1 13. 4. 2021 18:00 2 KL:B-420 Intervalové odhady v normálním rozdělení. Ing. Anna Horňáková, Ph.D.
10 1 20. 4. 2021 18:00 2 KL:B-420 Jednovýběrový test hypotéz o střední hodnotě a porovnání s intervalem odhadu. Ing. Anna Horňáková, Ph.D.
11 1 27. 4. 2021 18:00 2 KL:B-420 Dvouvýběrový a párový test hypotéz o střední hodnotě. Ing. Anna Horňáková, Ph.D.
12 1 4. 5. 2021 18:00 2 KL:B-420 Neparametrické testy - jednovýběrové a dvouvýběrové. Ing. Anna Horňáková, Ph.D.
13 1 11. 5. 2021 18:00 2 KL:B-420 Chí-kvadrát testy hypotéz a testy o rozdelení, F-test. Ing. Anna Horňáková, Ph.D.
14 1 18. 5. 2021 18:00 2 KL:B-420 TEST 3 Ing. Anna Horňáková, Ph.D.
Celkem 28