Harmonogram laboratoří 17PBBBCH (semestr B211)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
2 1 1. 10. 2021 8:00 2 KL:A-007 Laboratorní řád, školení bezpečnosti a úvod do práce v laboratoři biochemie doc. Ing. Eva Klapková, Ph.D.
4 1 15. 10. 2021 8:00 2 KL:A-007 Příprava roztoků a základy pipetování doc. Ing. Eva Klapková, Ph.D.
5 1 22. 10. 2021 8:00 2 KL:A-007 TLC aminokyselin a isolace DNA doc. Ing. Eva Klapková, Ph.D.
8 1 12. 11. 2021 8:00 2 KL:A-007 Vlastnosti, precipitace a denaturace bílkovin doc. Ing. Eva Klapková, Ph.D.
10 1 26. 11. 2021 8:00 2 KL:A-007 Vlastnosti a stanovení sacharidů doc. Ing. Eva Klapková, Ph.D.
12 1 10. 12. 2021 8:00 2 KL:A-007 Isolace lipidů a jejich vlastnosti doc. Ing. Eva Klapková, Ph.D.
14 1 7. 1. 2022 8:00 2 KL:A-007 Vlastnosti lipidů a stanovení enzymové aktivity doc. Ing. Eva Klapková, Ph.D.
Celkem 14