Harmonogram přednášek 17PBFZSI (semestr B211)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 21. 9. 2021 12:00 2 KL:K-1 Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Klasická, geometrická a Kolmogorovova definice pravděpodobnosti. Náhodné veličiny. Ing. Hana Děcká
2 28. 9. 2021 12:00 2 KL:K-1 [Státní svátek] Ing. Hana Děcká
3 5. 10. 2021 12:00 1 KL:K-1 Diskrétní a spojité náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky, kvantily. Ing. Hana Děcká
4 12. 10. 2021 12:00 2 KL:K-1 Základy statistického uvažování. Populace a výběr. Ing. Hana Děcká
5 19. 10. 2021 12:00 2 KL:K-1 Bodové odhady parametrů. Intervalové odhady parametrů v normálním rozdělení. Ing. Hana Děcká
6 26. 10. 2021 12:00 2 KL:K-1 Testování statistických hypotéz I.: Úvod. Testy o parametrech normálního rozdělení (Z-test, T-test) Ing. Hana Děcká
7 2. 11. 2021 12:00 2 KL:K-1 Testování statistických hypotéz II.: Neparametrické testy. Ing. Hana Děcká
8 9. 11. 2021 12:00 2 KL:K-1 Testování statistických hypotéz III.: Testy dobré shody. Testy normality. Kdy který test použít a co je to ta p hodnota Ing. Hana Děcká
Celkem 15