Harmonogram seminářů 17PBOPSL (semestr B211)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
2 1 29. 9. 2021 16:00 2 KL:K-232 Metody psychologie, princip projekce- projekční techniky. Pozorování, introspekce, extrospekce. Výkonové testy. Existenciální škály. Mgr. Martina Kusáková
4 1 13. 10. 2021 16:00 2 KL:K-232 Řešení úloh: dominance, submise. Podněcování kreativity, zkouška pozornosti, myšlení, prostorová orientace. Motivace jedince, přání, očekávání, žebříček hodnot. Myšlenkové mapování. Mgr. Martina Kusáková
6 1 27. 10. 2021 16:00 2 KL:K-232 Test 1 + prezentace. Význam základních druhů lidské činnosti na psychiku: hra, učení, práce. Nácvik jednotlivých druhů. Komunikační techniky a jednotlivá období. Mgr. Martina Kusáková
8 1 10. 11. 2021 16:00 2 KL:K-232 Sociogram a postavení jedince ve skupině. Pojetí mužské a ženské role. Působení na druhé lidi. Rodina a funkce rodiny. Supervize. Mgr. Martina Kusáková
10 1 24. 11. 2021 16:00 2 KL:K-232 Test 2 + prezentace. Psychoterapie jako jedna z metod léčby. KBT, psychoanalýza, transakční analýza, logoterapie. Relaxační techniky. Mgr. Martina Kusáková
12 1 8. 12. 2021 16:00 2 KL:K-232 Nácvik komunikačních dovedností. Dorozumívání mezi lidmi a jednání s nimi. Verbální a neverbální komunikace Mgr. Martina Kusáková
14 1 5. 1. 2022 16:00 2 KL:K-232 Test 3 + prezentace. Edukace. Rozhovor, typy rozhovorů, otázky v rozhovoru. Specifika komunikace s osobami s těžkým onemocněním a s handicapovaným klientem. Mgr. Martina Kusáková
Celkem 14