Harmonogram přednášek F7PBBPSL (semestr B211)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 22. 9. 2021 16:00 2 KL:K-2 Historie psychologie: objevování jednotlivých složek lidské psychiky, vývoj psychologických směrů. Současné psychologické disciplíny. Metody zkoumání v psychologii. Mgr. Martina Kusáková
3 1 6. 10. 2021 16:00 2 KL:K-2 Psychologický výklad osobnosti, osobnostní determinanty. Vlastnosti osobnosti: temperament, schopnosti, charakter. Životní potřeby, cíle, a hodnoty. Psychické jevy: psychické stavy a procesy a jejich poruchy. Mgr. Martina Kusáková
5 1 20. 10. 2021 16:00 2 KL:K-2 Vývojová psychologie, ontogenetický vývoj člověka, faktory vývoje. Thanatologie: problematika umírání a smrti. Hospicová a paliativní péče. Mgr. Martina Kusáková
7 1 3. 11. 2021 16:00 2 KL:K-2 Sociální psychologie: základní pojmy. Socializace: sociální podstata osobnosti, sociální učení, interakce, sociální role, sociální chování. Sociálně patologické jevy. Mgr. Martina Kusáková
9 1 17. 11. 2021 16:00 0 KL:K-2 [Státní svátek] Náročné životní situace. Psychická zátěž a její důsledky. Obranné strategie. Psychosomatika. Duševní hygiena. Mgr. Martina Kusáková
11 1 1. 12. 2021 16:00 2 KL:K-2 Psychopatologie: normality a abnormality lidské psychiky. Neurozy, psychozy. Bolest, strach, úzkost, deprese. Psychika vážně nemocných. Handicap. Mgr. Martina Kusáková
13 1 15. 12. 2021 16:00 2 KL:K-2 Komunikace jako nástroj pro dorozumívání mezi lidmi a jednání s nimi. Výraz osobního projevu, verbální a neverbální komunikace. Mgr. Martina Kusáková
Celkem 12