Harmonogram cvičení 17PBBKZS (semestr B212)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 15. 2. 2022 16:00 2 KL:A-104 Využití Matlabu pro výpočty v oblasti zobrazovacích systémů (úloha v PC učebně). Ing. Evgeniia Mardanshina
2 1 22. 2. 2022 16:00 2 KL:A-104 Přenosové vlastnosti a funkce zobrazovacích soustav (PSF, MTF, FWHM). Aplikace 2D FT (úloha v PC učebně). Ing. Evgeniia Mardanshina
3 1 1. 3. 2022 16:00 2 KL:A-104 Optické zobrazovací systémy (experimenty s optickou lavicí) Ing. Evgeniia Mardanshina
6 1 8. 3. 2022 9:00 0 KL:A-104 Výuka není. Viz blokové praktikum v AVČR.
6 1 15. 3. 2022 9:00 0 KL:A-104 Výuka není. Viz blokové praktikum v AVČR.
7 1 22. 3. 2022 9:00 0 KL:A-104 Výuka není. Viz blokové praktikum v AVČR.
7 1 29. 3. 2022 9:00 0 KL:A-104 Výuka není. Viz blokové praktikum v AVČR.
8 1 5. 4. 2022 16:00 2 KL:A-104 Přenosové vlastnosti a funkce zobrazovacích soustav (PSF, MTF, FWHM). Aplikace 2D FT (úloha v PC učebně). Ing. Evgeniia Mardanshina
9 1 12. 4. 2022 16:00 0 KL:A-104 Výuka není. Viz blokové praktikum v AVČR. Ing. Evgeniia Mardanshina
10 1 19. 4. 2022 16:00 2 KL:A-104 Televizní zobrazovací systémy (experimentální úloha v laboratoři). Řetězec pro snímání a digitalizaci obrazového signálu. Základní metody předzpracování obrazu. (úloha v PC učebně) Ing. Evgeniia Mardanshina
11 1 26. 4. 2022 16:00 2 KL:A-104 Endoskopické systémy. Infrazobrazovací systémy (experimentální úloha v laboratoři) Ing. Evgeniia Mardanshina
12 1 3. 5. 2022 16:00 2 KL:A-104 RTG zobrazovací systémy – zdroje, uspořádání, popis částí, spektrum RTG záření, detektory RTG záření Ing. Evgeniia Mardanshina
12 1 6. 5. 2022 9:00 4 AV ČR Fluorescenční mikroskopie, laserová konfokální mikroskopie, superrezoluční techniky, elektronová mikroskopie, holografie (praktikum v AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha-Kunratice, akce v KOSu 17PBBKZS_AVCR_C1 až 17PBBKZS_AVCR_C5) Ing. Evgeniia Mardanshina
14 1 17. 5. 2022 16:00 2 KL:A-104 RTG-TV ZS, DSA, digitální radiografie. Konvenční gama zobrazovací systémy (gamakamera Angerova typu) (experimentální úloha v laboratoři) Ing. Evgeniia Mardanshina
Celkem 20