Harmonogram laboratoří 17PBILDT (semestr B212)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 18. 2. 2022 14:00 2 KL:A-007 Vlastnosti analytické metody a zásady „práce s čísly“.
3 1 3. 3. 2022 14:00 2 KL:A-007 Zpracování spektrometrických dat - kalibrační křivka.
5 1 17. 3. 2022 14:00 2 KL:A-007 Potenciometrická data - analýza titrační křivky.
7 1 31. 3. 2022 14:00 2 KL:A-007 Výstupy elektromigračních metod - zpracování obrazu, vytvoření a analýza densitometrických křivek.
9 1 14. 4. 2022 14:00 2 KL:A-007 Enzymová kinetika - metoda nelineární regrese.
11 1 28. 4. 2022 14:00 2 KL:A-007 Charakteristiky chromatografu. Parametry centrifugace.
13 1 12. 5. 2022 14:00 2 KL:A-007 Zpracování MS spekter.
Celkem 14