Harmonogram přednášek 17PBILDT (semestr B212)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 14. 2. 2022 8:00 2 KL:B-135 Princip bioanalytických metod v klinické laboratoři
3 1 28. 2. 2022 8:00 2 KL:B-135 Optické metody
5 1 14. 3. 2022 8:00 2 KL:B-135 Elektrochemické metody; Biosenzory; Laboratorní automatizace
7 1 28. 3. 2022 8:00 2 KL:B-135 Elektromigrační metody; Membránové procesy
9 1 11. 4. 2022 8:00 2 KL:B-135 Imunochemické metody; Genetické metody
11 1 25. 4. 2022 8:00 2 KL:B-135 Chromatografie; Extrakce a precipitace; Centrifugace
13 1 9. 5. 2022 8:00 2 KL:B-135 Hmotnostní spektrometrie
Celkem 14