Harmonogram přednášek F7KMSMKZ (semestr B212)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
5 1 19. 2. 2022 12:30 4 KL:B-135 Marketing produktu vs. marketing služeb. Strategický marketing. Marketingový informační systém, Marketingový mix ve zdravotnictví - Produkt. Segmentace trhu a typologie zákazníků Ing. Petra Hospodková, Ph.D., MBA
7 1 11. 3. 2022 12:30 4 Marketingový mix ve zdravotnictví - Místo, Cena. Marketingový mix ve zdravotnictví - Propagace - reklama, PR, přímý marketing, tisková zpráva, zájmové skupiny. Provádění MKT analýz. Marketingový výzkum Ing. Petra Hospodková, Ph.D., MBA
Celkem 8