Harmonogram seminářů F7KMSMZT (semestr B212)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
6 1 26. 3. 2022 8:00 4 KL:B-430 Návrh ARO. Rozvržení přístrojů na boxu. Rozvržení oddělení. Management oddělení zobrazovacích metod – Specifika prostor dle požadavků. Elektrorozvodná soustava, sítě. BTK, sterilizace a desinfekce. Ing. Petr Volf, Ph.D.
6 2 26. 3. 2022 12:30 4 KL:B-430 Návrh ARO. Rozvržení přístrojů na boxu. Rozvržení oddělení. Management oddělení zobrazovacích metod – Specifika prostor dle požadavků. Elektrorozvodná soustava, sítě. BTK, sterilizace a desinfekce. Ing. Petr Volf, Ph.D.
1 1 1. 1. 2022 0:00 0 Příprava technické specifikace na nákup zdravotnické techniky. Návrh rozmístění místností v nemocnicích – pavilon vs. monoblok. Návrh JIP. Management a OZT.
1 2 1. 1. 2022 0:00 0 Příprava technické specifikace na nákup zdravotnické techniky. Návrh rozmístění místností v nemocnicích – pavilon vs. monoblok. Návrh JIP. Management a OZT.
Celkem 8