Harmonogram přednášek F7PBBCHM (semestr B212)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 15. 2. 2022 8:00 2 KL:C-1 Úvod do studia chemie, základní pojmy, základy analytické chemie a chemické analýzy Ing. Miriam Hošková, Ph.D.
2 1 22. 2. 2022 8:00 2 KL:C-1 Stavba hmoty, klasifikace látek (chemické látky a směsi), struktura atomu (jádro, elektronový obal) Ing. Miriam Hošková, Ph.D.
3 1 1. 3. 2022 8:00 2 KL:C-1 Periodický systém, periodická tabulka, periodický zákon, trendy v periodické tabulce Ing. Miriam Hošková, Ph.D.
4 1 8. 3. 2022 8:00 2 KL:C-1 Chemická vazba, nevazebné interakce, chemický děj, klasifikace chemických reakcí Ing. Miriam Hošková, Ph.D.
5 1 15. 3. 2022 8:00 2 KL:C-1 Základy chemické termodynamiky, základy reakční kinetiky Ing. Miriam Hošková, Ph.D.
6 1 22. 3. 2022 8:00 2 KL:C-1 Voda a vodné roztoky, kyseliny a báze, acidobazické rovnováhy, pH Ing. Miriam Hošková, Ph.D.
7 1 29. 3. 2022 8:00 2 KL:C-1 Základy elektrochemie Ing. Miriam Hošková, Ph.D.
8 1 5. 4. 2022 8:00 2 KL:C-1 Kovalentní látky, molekulové látky Ing. Miriam Hošková, Ph.D.
9 1 12. 4. 2022 8:00 2 KL:C-1 Kovy a iontové látky Ing. Miriam Hošková, Ph.D.
10 1 19. 4. 2022 8:00 2 KL:C-1 Úvod do organické chemie Ing. Miriam Hošková, Ph.D.
11 1 26. 4. 2022 8:00 2 KL:C-1 Organické látky, uhlovodíky Ing. Miriam Hošková, Ph.D.
12 1 3. 5. 2022 8:00 2 KL:C-1 Organické látky, deriváty uhlovodíků Ing. Miriam Hošková, Ph.D.
13 1 10. 5. 2022 8:00 2 KL:C-1 Organické látky, deriváty uhlovodíků Ing. Miriam Hošková, Ph.D.
14 1 17. 5. 2022 8:00 2 KL:C-1 Organické látky, deriváty uhlovodíků Ing. Miriam Hošková, Ph.D.
Celkem 28