Harmonogram přednášek F7PBBKZS (semestr B212)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 14. 2. 2022 16:00 2 KL:B-220 Obsah a požadavky předmětu. Základní třídění/klasifikace zobrazovacích systémů, metod a technik. Ilustrace jednotlivých zobrazovacích modalit. doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
2 1 21. 2. 2022 16:00 2 KL:B-220 Základy teorie zobrazení. Přenosové vlastnosti a funkce zobrazovacích soustav (PSF, MTF, FWHM). doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
3 1 28. 2. 2022 16:00 2 KL:B-220 Optické zobrazovací systémy doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
4 1 7. 3. 2022 16:00 2 KL:B-220 (online via MS Teams) Fluorescenční mikroskopie Ing. Martin Čapek, Ph.D.
5 1 14. 3. 2022 16:00 2 KL:B-220 (online via MS Teams) Konfokální laserová mikroskopie RNDr. Michaela Blažíková, Ph.D.
6 1 21. 3. 2022 16:00 2 KL:B-220 (online via MS Teams) High-end superrezoluční mikroskopické systémy STED a N-SIM RNDr. Michaela Blažíková, Ph.D.
7 1 28. 3. 2022 16:00 2 KL:B-220 (online via MS Teams) Elektronová mikroskopie (TEM, EELS) Mgr. Vlada Filimonenko, Ph.D.
8 1 4. 4. 2022 16:00 2 KL:B-220 Televizní zobrazovací systémy Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
9 1 11. 4. 2022 16:00 2 KL:B-220 Řetězec pro snímání a digitalizaci obrazového signálu. Základní metody předzpracování obrazu Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
10 1 18. 4. 2022 16:00 0 KL:B-220 Státní svátek - den bez výuky
11 1 25. 4. 2022 16:00 2 KL:B-220 Endoskopické zobrazovací systémy, infrazobrazovací systémy doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
12 1 2. 5. 2022 16:00 2 KL:B-220 RTG zobrazovací systémy – zdroje, uspořádání, popis částí, spektrum RTG záření, detektory RTG záření doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
13 1 9. 5. 2022 16:00 2 KL:B-220 RTG zobrazovací systémy - RTG-TV systémy, angiografie (DSA), digitální radiografie doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
14 1 16. 5. 2022 16:00 2 KL:B-220 Konvenční gama zobrazovací systémy (gamakamera Angerova typu) Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
Celkem 26