Harmonogram přednášek 17PBBTZS (semestr B221)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 20. 9. 2022 12:00 2 KL:B-420 CT - nevýhody konvenční RTG diagnostiky. Základní princip CT. Uspořádání systému. Základní fyzikální princip CT. Vývojové generace CT. Přehled rekonstrukčních metod. doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
2 1 27. 9. 2022 12:00 2 KL:B-420 CT - Helikální CT RTG, multi-slice CT RTG (MSCT, MDCT), DSCT/DECT. CT číslo, detektory CT systémů doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
3 1 4. 10. 2022 12:00 2 KL:B-420 CT - Základní principy rekonstrukce obrazu u CT systémů (přímá zpětná projekce, Radonova transformace, filtrovaná zpětná projekce) doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
4 1 11. 10. 2022 12:00 2 KL:B-420 CT - Analytická rekonstrukce u CT systémů (2D Fourierova transformace, iterativní rekonstrukce) doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
5 1 18. 10. 2022 12:00 2 KL:B-420 MR - Fyzikální podstata (spin, precese, Larmorova frekvence). Rádiové frekvence v magnetickém poli, fázová koherence a precese, rezonance, VF puls, generování MR signálu, signál volné precese (FID) Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
6 1 25. 10. 2022 12:00 2 KL:B-420 MR - Relaxace, relaxační časy, či časové konstanty T1, T2, VF puls, vztah pulsních sekvencí a kontrastu, SR, SE a IR sekvence, parametry vážený obraz a vztah k časům TE a TR Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
7 1 1. 11. 2022 12:00 2 KL:B-420 MR - Kódování prostorové polohy objemového elementu (voxelu), gradientní pole, význam pulsních diagramů (sekvence, protokoly) Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
8 1 8. 11. 2022 12:00 2 KL:B-420 MR - Podstata Fourierovy rekonstrukční metody, základní komponenty MR systému Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
9 1 15. 11. 2022 12:00 2 KL:B-420 Systémy výpočetní tomografie v nukleární medicíně (SPECT, PET). Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
10 1 22. 11. 2022 12:00 2 KL:B-420 Hybridní zobrazovací systémy (angio/CT, SPECT/CT, PET/CT, MR/PET, molekulární zobrazení), preklinické zobrazovací systémy Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
10 1 25. 11. 2022 9:45 0 KL:C-4 Trendy vývoje digitální radiografie a systémů PACS v lékařství (povinná součást výuky pro studenty zapsané na předmět 17PBBTZS v době od 09.45 do 16.15 hodin) doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
11 1 29. 11. 2022 12:00 2 KL:B-420 UZ zobrazovací systémy - základní veličiny zvukového pole, elektromechanické analogie. UZ sondy (konstrukce, parametry, vlastnosti) doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
12 1 6. 12. 2022 12:00 2 KL:B-420 UZ zobrazovací systémy - obecná struktura. Rozdělení (lineární, sektorové). Mechanické a elektronické systémy rozkladu. Prostorová rozlišovací schopnost. Fokuzace. Módy zobrazení (A, B, C, M či TM) doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
13 1 13. 12. 2022 12:00 2 KL:B-420 UZ dopplerovské systémy (Dopplerův jev, aplikace v medicíně, obecné schéma demodulace) doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
14 1 10. 1. 2023 12:00 2 KL:B-420 UZ dopplerovské systémy (demodulace založená na FFT, barevné mapování, uspořádání CW, PW, parametry, vlastnosti) doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
Celkem 28