Harmonogram přednášek F7KMSNIS (semestr B221)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
8 5. 11. 2022 8:00 4 KL:B-330 Úvodní informace, eHealth, základní komponenty NIS, klasifikační systémy, bezpečnost v NIS doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MBA
12 10. 12. 2022 12:00 4 KL:B-330 Architektura NIS. Klinické informační systémy, Laboratorní informační systémy, Informační systémy radiodiagnostického komplementu, Ostatní subsystémy NIS. doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MBA
Celkem 8