Harmonogram přednášek F7KMSRNZ (semestr B221)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
2 1 30. 9. 2022 12:30 4 KL:C-4 Náklady - pojem, členění nákladů. Situace ve zdravotnictví. Kalkulace nákladů. Rozpočetnictví. Řízení nákladů ve ZZ. Výkaz zisku a ztráty. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
7 1 11. 11. 2022 8:00 4 KL:C-4 Evidence nákladů v organizaci. Materiálové náklady. Odpisy. Osobní náklady. Daně. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
Celkem 8