Harmonogram seminářů F7KMSRNZ (semestr B221)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
5 1 15. 10. 2022 12:30 4 KL:B-137 Náklady a jejich členěné - praktické příklady. Kalkulace - příklady. Výkaz zisku a ztráty. Ing. Martina Caithamlová
5 2 15. 10. 2022 16:10 4 KL:B-137 Náklady a jejich členěné - praktické příklady. Kalkulace - příklady. Výkaz zisku a ztráty. Ing. Martina Caithamlová
7 1 11. 11. 2022 12:30 4 KL:B-220 Průběžný test. Materiálové náklady – normování zásob. Odpisy rovnoměrné a zrychlené. Mzdové výpočty. Daňové výpočty. Ing. Martina Caithamlová
7 2 11. 11. 2022 16:10 4 KL:B-220 Průběžný test. Materiálové náklady – normování zásob. Odpisy rovnoměrné a zrychlené. Mzdové výpočty. Daňové výpočty. Ing. Martina Caithamlová
Celkem 16