Harmonogram přednášek F7PBBMVP (semestr B221)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
2 26. 9. 2022 14:00 2 Struktura odborné výzkumné práce; typické části, jejich účel a obsah. Bakalářská práce. Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
4 10. 10. 2022 14:00 2 Informační zdroje; druhy odborných publikací, citační databáze a digitální knihovny. Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
6 24. 10. 2022 14:00 2 Autorská etika; smysl a způsob citování pramenů, plagiátorství. Ústní prezentace odborného sdělení. Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
8 7. 11. 2022 14:00 2 Výsledky; obrázky a grafy, tabulky. Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
10 21. 11. 2022 14:00 2 Styl odborné práce; typografie, matematická sazba. Ing. Veronika Ráfl Huttová
12 5. 12. 2022 14:00 2 Výzkum a experiment; výzkumné studie, randomizace. Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
14 9. 1. 2023 14:00 2 Zápočtový test. Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
Celkem 14