Harmonogram laboratoří F7PBBTA (semestr B221)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
5 1 20. 10. 2022 8:00 2 CIIRC C1 - Akustická měření (vybrané problematiky) doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
8 1 10. 11. 2022 8:00 2 FNKV MUDr. Oliver Profant, Ph.D. - C2 - Objektivní a subjektivní audiometrie, tympanometrie doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
8 1 10. 11. 2022 10:00 2 FNKV MUDr. Oliver Profant, Ph.D. - C3 - Vyšetření OAE (BERA, CERA, …) doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
12 1 8. 12. 2022 8:00 2 FNKV C5 - Měření se sluchadly Ing. Lukáš Bauer
12 1 8. 12. 2022 10:00 2 FNKV C6 - Měření na kochleárním implantátu Ing. Lukáš Bauer
14 1 12. 1. 2023 8:00 2 CIIRC C4 - Audiologické vyšetřování pomocí SW doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
14 1 12. 1. 2023 10:00 2 CIIRC C7 - Využití rehabilitačních sluchových pomůcek v praxi (jednalo by se o komentovaná videa, která by ukázala jak chirurgickou část, tak skutečný postup nastavování pacienta pro různé typy implantátů) doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
Celkem 14