Harmonogram přednášek F7PBBTA (semestr B221)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 22. 9. 2022 8:00 2 CIIRC P1 - Úvod do předmětu, motivace, souvislost s profesemi, příklady uplatnění, souhrnné zopakování základů anatomie a fyziologie sluchového orgánu s návazností na fyziku doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
1 1 22. 9. 2022 10:00 2 CIIRC P2 - Akustika (obecná, elektro, hluk a ochrana sluchu, akustická měření) doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
3 1 6. 10. 2022 8:00 2 CIIRC MUDr. Oliver Profant, Ph.D. - P3 - Měření a diagnostika sluchových funkcí I. (objektivní audiometrie, tympanometrie a vestibulární vyšetření, OAE, subjektivní audiometrie) doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
3 1 6. 10. 2022 10:00 2 CIIRC Ing. Milan Jílek - P4 - Měření a diagnostika sluchových funkcí II. (konstrukce audiologických přístrojů a jejich provoz) doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
5 1 20. 10. 2022 10:00 2 CIIRC P5 - Měření a diagnostika sluchových funkcí III. (softwarové řešení audiologického vyšetřování) doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
10 1 24. 11. 2022 8:00 2 CIIRC P6 - Sluchové pomůcky a náhrady I. (sluchadla, technické principy) Ing. Lukáš Bauer
10 1 24. 11. 2022 10:00 2 CIIRC MUDr. Oliver Profant, Ph.D. - P7 - Sluchové pomůcky a náhrady II. (kochleární implantáty, technické principy) Ing. Lukáš Bauer
Celkem 14