Harmonogram přednášek F7PMBSPMM (semestr B221)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 21. 9. 2022 14:00 2 KL:B-220 Úvod Matematický SW, přehled a vývoj (Maple, Mathematica, Matlab, COMSOL). Data fitting a příklady užití v praxi. Dirichletova úloha pro Poissonovu rovnici v 1D. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
2 1 28. 9. 2022 14:00 2 KL:B-220 Státní svátek RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
3 1 5. 10. 2022 14:00 2 KL:B-220 Dynamika růstu jedno-druhových populací. Příklady spojitých modelů. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
4 1 12. 10. 2022 14:00 2 KL:B-220 Lineární autonomní systémy. Bod rovnováhy, stabilita. Analytické řešení a modelování v Pplane8. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
5 1 19. 10. 2022 14:00 2 KL:B-220 Slabě nelineární autonomní systémy – 1.část body rovnováhy, linearizace slabě nelineárního systému v blízkosti bodu rovnováhy. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
6 1 26. 10. 2022 14:00 2 KL:B-220 Slabě nelineární autonomní systémy – 2. část. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
7 1 2. 11. 2022 14:00 2 KL:B-220 Dynamika dvou druhových populací. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
8 1 9. 11. 2022 14:00 2 KL:B-220 Epidemiologické modely RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
9 1 16. 11. 2022 14:00 2 KL:B-220 Příklady z radiologie. Inverzní úloha v biomedicínských aplikacích. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
10 1 23. 11. 2022 14:00 2 KL:B-220 Základní pojmy diferenciálního počtu funkcí více proměnných. Lineární PDR 2. řádu, jejich klasifikace. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
11 1 30. 11. 2022 14:00 2 KL:B-220 Dirichletova úloha pro Laplaceovu a Poissonovu rovnici ve 2D. Numerické řešení – metoda sítí. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
12 1 7. 12. 2022 14:00 2 KL:B-220 Rovnice vedení tepla. Formulace úloh pro rovnici vedení tepla. Numerické řešení a jeho stabilita. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
13 1 14. 12. 2022 14:00 2 KL:B-220 Vlnová rovnice. Vlastnosti řešení a formulace úloh pro vlnovou rovnici. Numerické řešení v MATLABu RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
14 1 11. 1. 2023 14:00 2 KL:B-220 Jednodušší biomedicínské jevy a jejich modelování a řešení v COMSOLu RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
Celkem 28