Harmonogram cvičení F7PMBSPMM (semestr B221)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 21. 9. 2022 16:00 2 KL:B-534 1. Data fitting. Příklady užití. Řešení 1D okrajové úlohy pro Poissonovu/Laplaceovu rovnici. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
2 1 28. 9. 2022 16:00 2 KL:B-534 2. Státní svátek. Stiff úlohy -příklady a jejich numerické řešení RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
3 1 5. 10. 2022 16:00 2 KL:B-534 3. Dynamika růstu jedno-druhových populací. Řešení analytické a s využitím dfield8, dsolve. . RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
4 1 12. 10. 2022 16:00 2 KL:B-534 4. Lineární autonomní systémy homogenní, nehomogenní - řešení analyticky a v pplane8. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
5 1 19. 10. 2022 16:00 2 KL:B-534 5. Slabě nelineární autonomní systémy 1 RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
6 1 26. 10. 2022 16:00 2 KL:B-534 6. Slabě nelineární autonomní systémy 2 RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
7 1 2. 11. 2022 16:00 2 KL:B-534 7. Dynamika vývoje dvou druhových populací. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
8 1 9. 11. 2022 16:00 2 KL:B-534 8. Epidemiologické modely, HIV - modelování dynamiky množení viru v lidském těle. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
9 1 16. 11. 2022 16:00 2 KL:B-534 9. Pracovní test 1. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
10 1 23. 11. 2022 16:00 2 KL:B-534 10. Příklady z radiologie. Inverzní úloha v biomedicínských aplikacích. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
11 1 30. 11. 2022 16:00 2 KL:B-534 11. Lineární parciální diferenciální rovnice 2. řádu, jejich klasifikace. Řešení Dirichletovy úlohy pro Poissonovu (Laplaceovu) rovnici ve 2D RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
12 1 7. 12. 2022 16:00 2 KL:B-534 12. Řešení smíšené úlohy pro rovnici vedení tepla v 1D. Explicitní i implicitní schéma metody sítí. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
13 1 14. 12. 2022 16:00 2 KL:B-534 13. Smíšená úloha pro vlnovou rovnici. Explicitní a implicitní schéma metody sítí pro vlnovou rovnici. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
14 1 11. 1. 2023 16:00 2 KL:B-534 14. Pracovní test 2. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
Celkem 28