Harmonogram seminářů F7PMSLKH (semestr B221)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 25. 9. 2023 16:00 2 KL:B-433 Úvodní hodina, podmínky předmětu. Ing. Martina Homolková
2 1 2. 10. 2023 16:00 2 KL:B-433 Práva pacientů při poskytování zdravotní péče. Ing. Martina Homolková
3 1 9. 10. 2023 16:00 2 KL:B-433 Klasifikace zdravotnických prostředků. Ing. Martina Holá
4 1 16. 10. 2023 16:00 2 KL:B-433 Práce s technickými normami. Ing. Martina Holá
5 1 23. 10. 2023 16:00 2 KL:B-433 Tvorba technické dokumentace - Analýza rizik. Ing. Martina Homolková
6 1 30. 10. 2023 16:00 2 KL:B-433 Tvorba technické dokumentace - Klinické hodnocení. Ing. Martina Homolková
7 1 6. 11. 2023 16:00 2 KL:B-433 Zápočtový test 1. Ing. Martina Holá
8 1 13. 11. 2023 16:00 2 KL:B-433 Následné sledování ZP po uvedení na trh. Ing. Martina Holá
9 1 20. 11. 2023 16:00 2 KL:B-433 Zajištění metrologického pořádku u poskytovatele zdravotní péče. Ing. Martina Homolková
10 1 27. 11. 2023 16:00 2 KL:B-433 Návrh zadání parametrů veřejné zakázky. Ing. Martina Homolková
11 1 4. 12. 2023 16:00 2 KL:B-433 Vyhledávání v patentových databázích. Ing. Martina Holá
12 1 11. 12. 2023 16:00 2 KL:B-433 Zápočtový test 2. Ing. Martina Holá
Celkem 24