Harmonogram přednášek F7PMSNIS (semestr B221)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 22. 9. 2022 8:00 2 KL:B-537 Úvodní informace o předmětu. Osnova přednášek. Podmínky zápočtu a zkoušky. Literatura. Informační zdroje. eHealth, definice eHealth. doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MBA
2 29. 9. 2022 8:00 2 KL:B-537 Samostudium na zadané téma (eHealth, eGovernment) - vyučující nepřítomen / na mezinárodní konferenci. doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MBA
3 6. 10. 2022 8:00 2 KL:B-537 Základní registry státní správy. Národní zdravotnický informační systém (NZIS). Další zdravotní registry. doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MBA
4 13. 10. 2022 8:00 2 KL:B-537 Základní projekty, které tvoří eHealth a současný stav v ČR. Elektronická preskripce v ČR - lokální systémy, eRecept. Výhody a nevýhody, srovnání s ostatními státy. Náklady a přínosy elektronizace ve zdravotnictví. doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MBA
5 20. 10. 2022 8:00 2 KL:B-537 Základní komponenty NIS. Hardware, software, servery, datová úložiště. Počítačové sítě ve zdravotnictví. doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MBA
6 27. 10. 2022 8:00 2 KL:B-537 Klasifikační systémy (MKN 10) a nomenklatury (SNOMED). Datové komunikační standardy HL7 a DICOM. doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MBA
7 3. 11. 2022 8:00 2 KL:B-537 Bezpečnost v NIS, základní pojmy, typy útoků, rizika, bezpečnostní funkce, bezpečnostní mechanismy. Bezpečná identifikace pacienta. Bezpečnost datových úložišť. Správa bezpečnosti IS, budování bezpečnosti v organizaci, bezpečnostní politika, havarijní plán doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MBA
8 10. 11. 2022 8:00 2 KL:B-537 Architektura nemocničního informačního systému (NIS). Definice nemocničního informačního systému, jednotlivé etapy vývoje. Definice a popis základních komponent NIS. Procesní a aplikační architektura NIS. Elektronický pacientský záznam - EMR, EHR. doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MBA
9 17. 11. 2022 8:00 2 KL:B-537 Výuka odpadá - státní svátek doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MBA
10 24. 11. 2022 8:00 2 KL:B-537 Klinické informační systémy (KIS). Charakteristika KIS a jeho využití. Moduly přijetí, překladu a propuštění pacienta. Systém požadavků a žádanek. Informační systém operačních sálů. Plánování operací. Monitorování a podpora fyziologických funkcí. doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MBA
11 1. 12. 2022 8:00 2 KL:B-537 Radiologický informační systém (RIS). Příjem žádanek, správa požadavků a plánování vyšetření. Řízení procesu a dokumentace vyšetření. Popis snímků a generace nálezu. Distribuce obrazové informace a nálezů. Ostatní (sub)systémy NIS doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MBA
12 8. 12. 2022 8:00 2 KL:B-537 Implementace NIS. Rizika implementace, eliminace rizik. Perspektivy rozvoje IS ve zdravotnictví. Možnosti integrace zdravotnických IS na regionální a mezinárodní úrovni (EU). Další rozvoj možnosti sdílení zdravotnických informací. Výhody a nevýhody outsour doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MBA
Celkem 24