Harmonogram přednášek F7PMSRLZ (semestr B221)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
2 22. 9. 2022 12:00 4 KL:B-420 Řízení lidských zdrojů - úkoly, podmínky, cíle prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. (dvorazuz)
4 6. 10. 2022 14:00 4 KL:B-420 Vedení a řízení (modely řízení lidských zdrojů, cíle a aktivity, styly vedení, leadership). Týmová práce a techniky její podpory. prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. (dvorazuz)
10 3. 11. 2022 14:00 4 KL:B-420 Kritéria personálního výběru, formulace parametrů pro výběr zaměstnanců. Právní povinnosti zaměstnavatele, typy pracovně-právních smluvních vztahů prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. (dvorazuz)
12 1. 12. 2022 14:00 4 KL:B-420 Řízení a hodnocení pracovního výkonu. Specifika HR ve zdravotnictví prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. (dvorazuz)
Celkem 16