Harmonogram přednášek F7PMSRNZ (semestr B221)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 21. 9. 2022 8:00 2 KL:B-220 Řízení nákladů jako součást řízení podniku. Náklady ve zdravotnictví. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
2 1 28. 9. 2022 8:00 2 KL:B-220 Státní svátek - výuka odpadá Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
3 1 5. 10. 2022 8:00 2 KL:B-220 Náklady - pojem, členění nákladů. Možnosti snižování nákladů ve zdravotnictví. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
4 1 12. 10. 2022 8:00 2 KL:B-220 Kalkulace - cíl kalkulací, tradiční i moderní přístupy v kalkulacích, kalkulace nákladů ve ZZ. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
5 1 19. 10. 2022 8:00 2 KL:B-220 Děkanské volno - výuka odpadá (promoce). Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
6 1 26. 10. 2022 8:00 2 KL:B-220 Rozpočetnictví - rozpočtování, funkce a obsah rozpočtu, dlouhodobé a krátkodobé rozpočty, transformace nákladů ve struktuře rozpočtové a účetní (druhové náklady) a struktuře kalkulační (přímé a nepřímé náklady), rozpočtový systém podniku. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
7 1 2. 11. 2022 8:00 2 KL:B-220 Řízení a alokace nákladů ve zdravotnických zařízeních.. Výkaz zisku a ztráty. Specifické problémy posuzování zisku ve zdravotnictví Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
8 1 9. 11. 2022 12:00 2 KL:B-330 Materiálové náklady - optimalizační přístupy při řízení zásob, normování zásob. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
9 1 16. 11. 2022 8:00 2 KL:B-220 Odpisy dlouhodobého majetku -, účetní a daňové odpisy. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
10 1 23. 11. 2022 8:00 2 KL:B-220 Mzdové náklady- mzda, plat. Pracovněprávní nároky zaměstnanců z pracovního poměru nebo z dohod konaných mimo pracovní poměr. Zdravotní a sociální pojištění. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
11 1 30. 11. 2022 8:00 2 KL:B-220 Evidence nákladů. Evidence činnosti organizace. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
12 1 7. 12. 2022 8:00 2 KL:B-220 Daňová soustava v ČR přímé daně. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
13 1 14. 12. 2022 8:00 2 KL:B-220 Nepřímé daně. Specifika DPH ve zdravotnictví. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
14 1 11. 1. 2023 8:00 2 KL:B-220 Ceny - druhy cen, faktory ovlivňující výši cen, cenová politika, cenové strategie, metody cenové tvorby. Problematika určování cen ve zdravotnictví. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
Celkem 28