Harmonogram přednášek F7PMSZSVS (semestr B221)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 20. 9. 2022 16:00 4 KL:B-220 Stát a veřejný sektor: úvodní přednáška. Významnost veřejného sektoru v národním hospodářství. PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
3 1 4. 10. 2022 16:00 4 KL:B-220 Funkce veřejného sektoru.Role státu v národním hospodářství, pluralita přístupů. PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
4 1 11. 10. 2022 16:00 4 KL:B-220 Příčiny existence veřejného sektoru. PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
5 1 18. 10. 2022 16:00 4 KL:B-220 Význam státu, veřejného sektoru, odvětví veřejného sektoru – využití teorie her. Teorie her (aplikace na oblast zdravotnictví). PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
6 1 25. 10. 2022 16:00 4 KL:B-220 Veřejné statky. Veřejně poskytované statky. Externality. Selhávání vlády. PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
7 1 1. 11. 2022 16:00 4 KL:B-220 Kontrola ve veřejném sektoru. PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Celkem 24