Harmonogram přednášek 17PBOEVO (semestr B222)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 20. 2. 2023 12:00 2 KL:B-220 Úvodní přednáška Zahájení podnikatelské činnosti. Základní právní normy upravující podnikání v ČR. Majetková a kapitálová výstavba podniku. Ing. Martina Caithamlová
3 1 6. 3. 2023 12:00 2 KL:B-220 Hospodaření podniku. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření. Finanční výkazy podniku – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty. Ing. Martina Caithamlová
5 1 20. 3. 2023 12:00 2 KL:B-220 Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti. Ing. Martina Caithamlová
7 1 3. 4. 2023 12:00 2 KL:B-220 Způsoby financování podniku. Investiční činnost podniku. Problematika odpisů. Ing. Martina Caithamlová
9 1 17. 4. 2023 12:00 2 KL:B-220 Odměňování za práci – mzda, plat. Zdravotní a sociální pojištění. Pracovně-právní předpisy. Ing. Martina Caithamlová
11 1 1. 5. 2023 12:00 2 KL:B-220 Státní svátek. Ing. Martina Caithamlová
13 1 15. 5. 2023 12:00 2 KL:B-220 Daňová soustava v ČR – přímé a nepřímé daně. Daň z příjmů, DPH. Ing. Martina Caithamlová
Celkem 14