Harmonogram seminářů 17PBOEVO (semestr B222)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
2 1 27. 2. 2023 12:00 2 KL:B-220 Organizace cvičení – úvod, systém hodnocení. Podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet. Ing. Martina Caithamlová
4 1 13. 3. 2023 12:00 2 KL:B-220 Rozvaha, výsledovka – příklady. Ing. Martina Caithamlová
6 1 27. 3. 2023 12:00 2 KL:B-220 Kontrolní test. Vedení evidence oční optiky - příklad. Ing. Martina Caithamlová
8 1 10. 4. 2023 12:00 2 KL:B-220 Státní svátek. Ing. Martina Caithamlová
10 1 24. 4. 2023 12:00 2 KL:B-220 Výpočty odpisů. Hodnocení investic. Mzdové výpočty. Problematika zdravotního a sociálního pojištění. Ing. Martina Caithamlová
12 1 8. 5. 2023 12:00 2 KL:B-220 Státní svátek Ing. Martina Caithamlová
14 1 22. 5. 2023 12:00 2 KL:B-220 Závěrečný zápočtový test. Ing. Martina Caithamlová
Celkem 14