Harmonogram přednášek F7PBBBLS (semestr B222)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 21. 2. 2023 12:00 2 KL:C-4 Úvod do zpracování biosignálů. Motivace. Charakteristika základních biosignálů EEG, EKG, EOG, EMG. Spontánní EEG aktivita. Spánková polygrafie (polysomnografie). Artefakty. Původ, zdroje, diagnostické využití. Ing. Václava Piorecká, Ph.D.
2 1 28. 2. 2023 12:00 2 KL:C-4 EKG, způsob měření a základní charakteristiky signálu. EOG, způsob měření a základní charakteristiky signálu. Ing. Václava Piorecká, Ph.D.
3 1 7. 3. 2023 12:00 2 KL:C-4 EMG, způsob měření a základní charakteristiky signálu. Multimodální monitoring. Ing. Václava Piorecká, Ph.D.
4 1 14. 3. 2023 12:00 2 KL:C-4 Sběr a předzpracování biologických dat. Základní řetězec převodu do počítače. A/D převodníky, problémy vzorkování a kvantizace signálu. Nyquistův teorém. Chyby při převodu. Úprava signálu. Aliasing. Filtrace. Trendy. Ing. Václava Piorecká, Ph.D.
5 1 21. 3. 2023 12:00 2 KL:C-4 Statistické charakteristiky biosignálů. Pravděpodobnostní rozložení. Stochastické procesy, analýza časových řad. Nestacionarita EEG. Frekvenční rozsah a pásma. Uživatelský interface. Formáty dat. Ing. Václava Piorecká, Ph.D.
6 1 28. 3. 2023 12:00 2 KL:C-4 Evokované potenciály, VEP, AEP, SEP, BAEP, MEP. Ing. Václava Piorecká, Ph.D.
7 1 4. 4. 2023 12:00 2 KL:C-4 Spektrální analýza biosignálů I. - Základní metody. Parametrické a neparametrické metody. Periodogram, AR model. Praktické problémy odhadu spektra. Křížové spektrum, koherence a fáze. Spektrální analýza a syntéza signálů pomocí FFT. Filtrace, odstraňování Ing. Václava Piorecká, Ph.D.
8 1 11. 4. 2023 12:00 2 KL:C-4 Spektrální analýza biosignálů II. - Aplikace. Metoda zhuštěných spektrálních kulis (CSA). Inter-hemisferická a lokální koherence. FIR, IIR. Ing. Václava Piorecká, Ph.D.
9 1 18. 4. 2023 12:00 2 KL:C-4 Multikanálová adaptivní segmentace. Motivace. Nestacionarita biosignálů. Základní metody. Multikanálová on-line adaptivní segmentace. Extrakce příznaků. Nastavení parametrů. Přednosti a omezení metod. Další segmentační algoritmy. Ing. Václava Piorecká, Ph.D.
10 1 25. 4. 2023 12:00 2 KL:C-4 Metody automatické klasifikace I. Učení bez učitele. Základní algoritmy shlukové analýzy. K-means algoritmus. Optimální počet tříd. Limity a omezení shlukové analýzy. Fuzzy shluková analýza. Ing. Václava Piorecká, Ph.D.
11 1 2. 5. 2023 12:00 2 KL:C-4 Hustotně zaměřené metody klasifikace. Metody učení s učitelem. K-NN klasifikace. Fuzzy k-NN. Praktické ukázky klasifikačních metod u biologických signálů. Ing. Václava Piorecká, Ph.D.
12 1 9. 5. 2023 12:00 2 KL:C-4 Metriky. Normalizace dat. Statistické zpracování dat. Ing. Václava Piorecká, Ph.D.
13 1 16. 5. 2023 12:00 2 KL:C-4 Topografické mapování elektrofyziologické aktivity. Vizualizace. Princip brain mappingu. Amplitudové a frekvenční mapování. Ing. Václava Piorecká, Ph.D.
14 1 23. 5. 2023 12:00 2 KL:C-4 Metody zpracování dalších elektrofyziologických signálů. Případové studie – příklady zpracování a vizualizace výsledků EEG a EKG signálů. Ing. Václava Piorecká, Ph.D.
Celkem 28