Harmonogram přednášek F7PBBESP (semestr B222)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 23. 2. 2023 14:00 2 KL:B-330 Zákon o zdravotnických prostředcích, výběr jeho podstatných a důležitých ustanovení Zákon o veřejných zakázkách: zadání zakázky formou otevřeného řízení, aukce. Podklady pro kupní smlouvy, smlouvy o dílo, servisní smlouvy. Ing. Jiří Petráček, Ing. Václav Bláha
2 2. 3. 2023 14:00 2 KL:B-330 Výklad základních pojmů. Schéma regulace výroby, distribuce a užívání zdravotnických prostředků právními a technickými předpisy, technickými normami, zákon 22/1997Sb., infuzní technika Ing. Václav Bláha
3 9. 3. 2023 14:00 2 KL:B-330 Druhy sterilizace, systém parní sterilizace. Zákon o veřejných zakázkách, zadávání soutěží, hygiena Ing. Jiří Petráček
4 16. 3. 2023 14:00 2 KL:B-330 Vzduchotechnika ve zdravotnictví, třístupňová klimatizace. Třídy rizika ZP, pravidla pro její určení, Ionizující záření. Ochrana před jeho nežádoucími účinky. Právní úprava používání zdrojů ionizujícího záření, zákon 263/2016 Sb. (ato Ing. Jiří Petráček
5 23. 3. 2023 14:00 2 KL:B-330 software ve zdravotnictví, laboratoře, oběh instrumentária, Metrologické zajištění zdravotnických přístrojů. Ing. Jiří Petráček
Celkem 10