Harmonogram cvičení F7PBBESP (semestr B222)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
3 1 9. 3. 2023 16:00 2 KL:B-433 Podmínky zápočtu. Tematické rozdělení cvičení. Základní legislativa. Přiřazování základních pojmů. Opakování základní přístrojové techniky, typy ZP na jednotlivých oddělení. (Ing. Tereza Kislingerová) Ing. Iva Batíková
3 3 9. 3. 2023 18:00 2 KL:B-334 Podmínky zápočtu. Tematické rozdělení cvičení. Základní legislativa. Přiřazování základních pojmů. Opakování základní přístrojové techniky, typy ZP na jednotlivých oddělení. (Ing. Tereza Kislingerová) Ing. Iva Batíková
4 1 16. 3. 2023 16:00 2 KL:B-433 Základní požadavky zákona o zdravotnických prostředcích. Práce se zdravotnickými prostředky. Naplnění požadavků zákona o ZP. Práce s návodem k obsluze. (Ing. Tereza Kislingerová) Ing. Iva Batíková
4 3 16. 3. 2023 18:00 2 KL:B-334 Základní požadavky zákona o zdravotnických prostředcích. Práce se zdravotnickými prostředky. Naplnění požadavků zákona o ZP. Práce s návodem k obsluze. (Ing. Tereza Kislingerová) Ing. Iva Batíková
5 1 23. 3. 2023 16:00 2 KL:B-433 Vytvoření plánu údržby. Provedení BTK. Instruktáž. Životní cyklus ZP. Proces nákupu ZP. Veřejné zakázky, zpracování zadávací dokumentace. Smlouvy. (Ing. Natálie Michálková) Ing. Iva Batíková
5 3 23. 3. 2023 18:00 2 KL:B-334 Vytvoření plánu údržby. Provedení BTK. Instruktáž. Životní cyklus ZP. Proces nákupu ZP. Veřejné zakázky, zpracování zadávací dokumentace. Smlouvy. (Ing. Natálie Michálková) Ing. Iva Batíková
6 1 30. 3. 2023 16:00 2 KL:B-433 SW ve zdravotnictví - EFAS. (Ing. Natálie Michálková) Ing. Iva Batíková
6 3 30. 3. 2023 18:00 2 KL:B-334 SW ve zdravotnictví - EFAS. (Ing. Natálie Michálková) Ing. Iva Batíková
8 1 6. 4. 2023 16:00 2 KL:B-433 Základní pojmy metrologie, metrologické značení. Určování stanovených a pracovních měřidel. Ověření, kalibrace. Metrologický řád. Práce s měřidly. Závěrečné opakování Ing. Iva Batíková
8 3 6. 4. 2023 18:00 2 KL:B-334 Základní pojmy metrologie, metrologické značení. Určování stanovených a pracovních měřidel. Ověření, kalibrace. Metrologický řád. Práce s měřidly. Závěrečné opakování Ing. Iva Batíková
Celkem 20