Harmonogram přednášek F7PBBFY2 (semestr B222)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 20. 2. 2023 12:00 2 KL:B-330 Fyzikální interakce a pohled na svět. Chápání fyzikálního modelu pro popis reality. Elektromagnetická interakce, elektrické pole, náboj, Coulombův zákon, indukce a intenzita el. pole Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
2 1 27. 2. 2023 12:00 2 KL:B-330 Elektrický potenciál, energie a práce v elektrickém poli, kapacita. Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
3 1 6. 3. 2023 12:00 2 KL:B-330 Intenzita magnetického pole, Lorentzova síla, pohyb částice v elektrickém a magnetickém poli Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
4 1 13. 3. 2023 12:00 2 KL:B-330 Magnetická indukce, Biotův-Savartův-Laplaceův zákon. Energie magnetického pole, elmg. indukce, proud, Ohmův zákon Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
5 1 20. 3. 2023 12:00 2 KL:B-330 Maxwellovy rovnice, Poyntingův vektor, gradient, divergence, rotace, Laplaceův operátor část1 Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
6 1 27. 3. 2023 12:00 2 KL:B-330 Maxwellovy rovnice, Poyntingův vektor, gradient, divergence, rotace, Laplaceův operátor část2 Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
7 1 3. 4. 2023 12:00 2 KL:B-330 Napětí transformační a pohybové, indukčnost Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
8 1 10. 4. 2023 12:00 2 Svátek Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
9 1 17. 4. 2023 12:00 2 KL:B-330 Elektromagnetické vlnění - spektrum, vlastnosti a využití různých typů záření Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
10 1 24. 4. 2023 12:00 2 KL:B-330 Kmity, vlny, podmínka vzniku, jejich vlastnosti, podmínka vzniku, obecná vlnová rovnice, rychlost a vztah k vlastnostem prostředí, diferenciální rovnice 2 řádu, RLC obvod Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
11 1 24. 4. 2023 12:00 2 KL:B-330 Geometrická optika, vlnová optika Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
12 1 24. 4. 2023 12:00 2 KL:B-330 Model atomu, spektrum záření atomu vodíku, spektroskopie. Záření černého tělesa, Planckův, Wienův, Stefanův-Boltzmannův zákon, fotometrické veličiny Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
13 1 24. 4. 2023 12:00 2 KL:B-330 Využití elektromagnetického spektra od gama, X, UV, VIS, IR až po radiové frekvence, senzory (fotonásobiče, polovodičové prvky, bolometry), využití ve zdravotnictví Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
14 1 24. 4. 2023 12:00 2 KL:B-330 Jaderné záření, reakce, reaktory, urychlovače, magnetická rezonance Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
Celkem 28