Harmonogram přednášek F7PBBKZS (semestr B222)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 20. 2. 2023 16:00 2 KL:B-220 Obsah a požadavky předmětu. Základní třídění/klasifikace zobrazovacích systémů, metod a technik. Ilustrace jednotlivých zobrazovacích modalit. doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
2 1 27. 2. 2023 16:00 2 KL:B-220 Základy teorie zobrazení. Přenosové vlastnosti a funkce zobrazovacích soustav (PSF, MTF, FWHM). doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
3 1 6. 3. 2023 16:00 2 KL:B-220 Optické zobrazovací systémy doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
4 1 13. 3. 2023 16:00 2 KL:B-220 Fluorescenční mikroskopie Ing. Martin Čapek, Ph.D.
5 1 20. 3. 2023 16:00 2 KL:B-220 Konfokální laserová mikroskopie RNDr. Michaela Blažíková, Ph.D.
6 1 27. 3. 2023 16:00 2 KL:B-220 High-end superrezoluční mikroskopické systémy STED a N-SIM RNDr. Michaela Blažíková, Ph.D.
7 1 3. 4. 2023 16:00 2 KL:B-220 Elektronová mikroskopie (TEM, EELS) Mgr. Vlada Filimonenko, Ph.D.
8 1 10. 4. 2023 16:00 0 KL:B-220 Státní svátek - den bez výuky
9 1 17. 4. 2023 16:00 2 KL:B-220 Televizní zobrazovací systémy. Řetězec pro snímání a digitalizaci obrazového signálu. Základní metody předzpracování obrazu Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
10 1 24. 4. 2023 16:00 2 KL:B-220 Endoskopické zobrazovací systémy, infrazobrazovací systémy doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
11 1 1. 5. 2023 16:00 0 KL:B-220 Státní svátek - den bez výuky
12 1 8. 5. 2023 16:00 0 KL:B-220 Státní svátek - den bez výuky
13 1 15. 5. 2023 16:00 2 KL:B-220 RTG zobrazovací systémy – zdroje, uspořádání, popis částí, spektrum RTG záření, detektory RTG záření, RTG-TV systémy, angiografie (DSA), digitální radiografie doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
14 1 22. 5. 2023 16:00 2 KL:B-220 Konvenční gama zobrazovací systémy (gamakamera Angerova typu) Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
Celkem 22