Harmonogram přednášek F7PBBNMP (semestr B222)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
6 30. 3. 2023 14:00 2 KL:B-330 Úvod do projektového řízení, možnosti certifikace, definice pojmů projekt, program portfolio, životní cyklus projektu, cíl a přínos projektu, trojimperativ, posouzení úspěšnosti projektu Ing. Jiří Petráček
7 6. 4. 2023 14:00 2 KL:B-330 Jak projekt vzniká, definice a vysvětlení pojmů Námět projektu, Studie příležitostí, Studie proveditelnosti (účel, obsah, zpracování), SMART cíl, zainteresované strany. Studie proveditelnosti Ing. Jiří Petráček
8 13. 4. 2023 14:00 2 KL:B-330 Jak probíhá zahájení projektu, postupy, definice pojmů. Identifikační listina projektu, logický rámec Ing. Václav Bláha
9 20. 4. 2023 14:00 2 KL:B-330 Plánování času, zdrojů, nákladů, rozpočtu, změn, obstarávání a smluvní vztahy, personální management. Harmonogram Ing. Jiří Petráček
10 27. 4. 2023 14:00 2 KL:B-330 Riziková analýza a řízení rizik, metody na vypracování rizikové analýzy. Zpracování rizikové analýzy Ing. Václav Bláha
11 4. 5. 2023 14:00 2 KL:B-330 Reportování o stavu projektu, vyhodnocení aktuálního stavu projektu. informace a dokumentace, komunikace. Report o projektu (samostudium) Ing. Jiří Petráček
12 11. 5. 2023 14:00 2 KL:B-330 Ukončení projektu, závěrečná zpráva Ing. Jiří Petráček
Celkem 14