Harmonogram přednášek F7KMSMZZ (semestr B231)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
4 1 21. 10. 2023 8:00 4 KL:B-220 Úvod do předmětu. Pojetí a úkoly managementu. Profil a osobnost manažera. Manažerské funkce - rozhodování, organizování, plánování, kontrola. Krizový management. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
7 1 10. 11. 2023 8:00 4 KL:B-330 Komunikace. Management a leadership ve zdravotnickém zařízení. Time management. Management změn a transformační management. Ing. Petra Hospodková, Ph.D., MBA
Celkem 8