Harmonogram přednášek F7PBBBFT (semestr B231)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 25. 9. 2023 8:00 2 KL:B-420 BFT jako vědní obor, základy světla a hmoty, duální charakter světla, polarizace, koherence doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D.
2 1 2. 10. 2023 8:00 2 KL:B-420 Laser, stimulovaná emise, dělení laserů doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D.
3 1 9. 10. 2023 8:00 2 KL:B-420 Aplikace laserů v medicíně, Biomateriály, Implantáty doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D.
4 1 16. 10. 2023 8:00 2 KL:B-420 Interakce záření s látkou doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D.
5 1 23. 10. 2023 8:00 2 KL:B-420 Spektroskopie (Absorpční, Emisní, FTIR, Raman, Auger) Ing. Jan Remsa, Ph.D.
6 1 30. 10. 2023 8:00 2 KL:B-420 Spektroskopie II, Optické pinzety Ing. Jan Remsa, Ph.D.
7 1 6. 11. 2023 8:00 2 KL:B-420 Interakce záření s tkání doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D.
8 1 13. 11. 2023 8:00 2 KL:B-420 Detektory a optické (bio)senzory Ing. Jan Remsa, Ph.D.
9 1 20. 11. 2023 8:00 2 KL:B-420 Fototerapie, Dermatologie, Kosmetika, Vedení tepla v látce a v tkáni Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
10 1 27. 11. 2023 8:00 2 KL:B-420 Optická, konfokální a fluorescenční mikroskopie, Tomografie, CT, Cytometrie doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D.
11 1 4. 12. 2023 8:00 2 KL:B-420 Mikroskopie povrchové sondy Ing. Jan Remsa, Ph.D.
12 1 11. 12. 2023 8:00 2 KL:B-420 Radiometrie, Fotometrie, Nanomateriály a nanomedicína, Bionanofotonika, Nanočástice, Nanosondy Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
13 1 18. 12. 2023 8:00 2 KL:B-420 Biologie a biofotonika, PDT Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
14 1 8. 1. 2024 8:00 2 KL:B-420 Zápočtový test doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D.
Celkem 28