Harmonogram přednášek F7PBBEO (semestr B231)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 25. 9. 2023 10:00 2 KL:B-220 Zesilovač napětí, zpětná vazba, ideální operační zesilovač se zápornou zpětnou vazbou prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.
2 1 2. 10. 2023 10:00 2 KL:B-220 Základní struktury zesilovačů s ideálním OZ, výpočty zesílení, sumační a diferenční zesilovač, integrátor, speciální zapojení. prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.
3 1 9. 10. 2023 10:00 2 KL:B-220 Zapojení s ideálním operačním zesilovačem, reálný operační zesilovač a jeho parametry prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.
4 1 16. 10. 2023 10:00 2 KL:B-220 Vliv statických a dynamických parametrů reálného zesilovače na parametry obvodů (odchylky od ideálního chování) prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.
5 1 23. 10. 2023 10:00 2 KL:B-220 Napájení elektronických obvodů, baterie, akumulátory, spojitě pracující usměrňovače prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.
6 1 30. 10. 2023 10:00 2 KL:B-220 Spínané obvody v usměrňovačích a měničích napětí prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.
7 1 6. 11. 2023 10:00 2 KL:B-220 Komparátory, klopné obvody, multivibrátory a oscilátory prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.
8 1 13. 11. 2023 10:00 2 KL:B-220 Logické obvody, popis logických funkcí kombinačních prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.
9 1 20. 11. 2023 10:00 2 KL:B-220 Logické obvody, popis logických funkcí sekvenčních prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.
10 1 27. 11. 2023 10:00 2 KL:B-220 Logické členy, realizace kombinačních a sekvenčních logických funkcí elektronickým obvodem prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.
11 1 4. 12. 2023 10:00 2 KL:B-220 Polovodičové paměti ROM, paměti RAM statické a dynamické prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.
12 1 11. 12. 2023 10:00 2 KL:B-220 Obvody pro číslicové zpracování analogových signálů, vzorkování, digitální reprezentace vzorkovaného signálu prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.
13 1 18. 12. 2023 10:00 2 KL:B-220 A/D a D/A převodníky, principy aproximačních a integračních převodníků prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.
14 1 15. 1. 2024 10:00 2 KL:B-220 Rezerva, opakování prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.
Celkem 28