Harmonogram přednášek F7PBBFVP (semestr B231)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
2 1 3. 10. 2023 16:00 2 KL:B-430 Zavedení pojmu funkce více proměnných, zadání funkce, definiční obory Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
3 1 10. 10. 2023 16:00 2 KL:B-430 Grafy funkcí více proměnných, vrstevnice a řezy, vrstevnicové grafy Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
6 1 31. 10. 2023 16:00 2 KL:B-430 Parciální derivace, tečné roviny, normálové přímky Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
8 1 14. 11. 2023 16:00 2 KL:B-430 Taylorův rozvoj pro funkce více proměnných Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
10 1 28. 11. 2023 16:00 2 KL:B-430 Extrémy funkcí více proměnných Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
12 1 12. 12. 2023 16:00 2 KL:B-430 Vícenásobné integrály. Implicitní funkce. Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
14 1 9. 1. 2024 16:00 2 KL:B-430 Shrnutí a systematizace probrané látky Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
Celkem 14