Harmonogram přednášek F7PBBMFJ (semestr B231)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 26. 9. 2023 16:00 2 KL:B-730 Přehled nejčastěji používaných numerických metod a teorie metody konečných prvků (FEM) a konečných diferencí v časové oblasti (FDTD). Přehled SW pro vytvoření reálného anatomického modelu. prof. Ing. David Vrba, Ph.D.
3 1 10. 10. 2023 16:00 2 KL:B-730 Simulace elektrického a magnetického pole pro statické a quasi-statické aplikace (AC/DC Modul). prof. Ing. David Vrba, Ph.D.
5 1 24. 10. 2023 16:00 2 KL:B-730 Simulace elektromagnetického pole (RF Modul), návrh a modelování vysokofrekvenčních zařízení. prof. Ing. David Vrba, Ph.D.
7 1 7. 11. 2023 16:00 2 KL:B-730 Tvorba realistických modelů pro metodu konečných prvků prof. Ing. David Vrba, Ph.D.
9 1 21. 11. 2023 16:00 2 KL:B-730 Rovnice šíření tepla v biologických tkáních, zejména Penneho rovnice (Heat Transfer Modul). Parametry rovnice a jejich fyzikální význam a typické hodnoty. Multifyzikální simulace. prof. Ing. David Vrba, Ph.D.
11 1 5. 12. 2023 16:00 2 KL:B-730 Analýza mechanických struktur, které jsou předmětem statického nebo dynamického zatížení (Structural Mechanics). Mechanika tekutin (CFD Modul). prof. Ing. David Vrba, Ph.D.
13 1 19. 12. 2023 16:00 2 KL:B-730 Metoda konečných prvků prof. Ing. David Vrba, Ph.D.
Celkem 14